Ledenvergadering 7 nov

Datum: 7-11-19

Deze vergadering vind plaats in het eigen honk, Hasselterdijk. [opslag]

A G E N D A  LEDENVERGADERING 7 nov 2019

 

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering.

3. Mededelingen

4. Contributieaanpassing.

5. Pauze

6.Voorbereiding TT 2019 [taakverdeling], inname inschrijfformulieren TT

7.Vogelpraatje

8. Rondvraag.

Het bestuur.

tel.nr. secretaris: 06-83334246