Bestuur

De vogelvereniging Genemuiden is opgericht 9 mei 1962 te Genemuiden en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogels, afdeling G 20.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Rabobank IBAN nummer:

NL38RABO0321431472

SAMENSTELLING BESTUUR:

Voorzitter 

Henk Klasen 
Prinses Beatrixstraat 50
8281 cd Genemuiden
tel. 0640545540

Secretaris

Harry Brouwer
W de Zwijgerlaan 6
8281 CS Genemuiden
tel. 06-83334246

Penningmeester

Wim van Lente
Fazant 7
8281 GL Genemuiden
tel. 038-3855522

Algemeen

Arjan Heutink 
Hoofdspoor 50
8281 ms Genemuiden
tel. 06-11296373

Algemeen

Andre van Dijk
Stuivenbergstraat 64 
8281 EM Genemuiden
tel. 06-21946593

Ringcommissaris

Henk Klasen
Prs. Beatrixstraat 50
8281 CD Genemuiden
tel. 06-40545540

MATERIAAL BEHEER:

Henk Klasen
Prs. Beatrixstraat 50
8281 CD Genemuiden
Tel.06--40545540

Gert Jan Bakker
 Langestraat 59
8281 AG Genemuiden
tel. 06-21935170

Websitebeheer

André van Dijk