Lid worden van Vogellust Genemuiden

lid worden van "Vogellust" ?

In principe hebben wij als afdeling geen voorwaarden, echter personen die zich bezig houden met de illegale vangst van vogels zijn binnen onze afdeling niet welkom.

Wat kost het lidmaatschap van vogelvereniging "Vogellust" ?

De contributie is voor volwassenen € 30,- en voor jeugdleden tot en met 16 jaar en gastleden € 17,50,- per jaar.   AOW 'ers(65+) € 22,50 

voor inlichtingen belt u met onze penningmeester Wim van Lente: 06-40452679

Wat krijgt U voor uw contributie ?

U ontvangt hiervoor elke maand het prachtige maandblad "Onze Vogels", uitgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een voorbeeld van dit blad kunt U vinden op de site van de NBvV (www.nbvv.nl);

- U bent vrij om elke vergader-, dan wel contactavond van onze vereniging te bezoeken;

- U kunt meedoen aan onze jaarlijkse tentoonstelling.

- U mag, soms tegen een kleine vergoeding, deelnemen aan feestavonden, barbecues, etc.

- En, last but not least, U krijgt gevraagd en ongevraagd adviezen en tips m.b.t. ons aller hobby en daarbij de vriendschap van de bij onze afdeling aangesloten leden.

Velen zijn U reeds voorgegaan. Onze leden kweken kleur- en zang- en postuurkanaries, grote en grasparkieten, agaporniden, allerlei soorten tropische vogels, duiven en grondvogels en Europese cultuurvogels.

 

Klik hier om uw aan te melden