Over de vereniging

Vogellust is een vogelliefhebbervereniging die tot doel heeft het bevorderen van de vogelkweek, vergroten van de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord. De vereniging is opgericht op 9 mei 1962.

Wij zijn aangesloten bij de N.B.v.V (De Nederlands Bond van Vogelliefhebbers) en vallen onder het district Overijssel. Ook zijn wij lid van de kring Noord-West Overijssel, een verband van verenigingen in onze regio.

In november organiseren wij elk jaar een tentoonstelling, waar onze leden hun gekweekte vogels kunnen laten beoordelen door deskundige keurmeesters van de N.B.v.V. De prijsuitreiking hiervan vind daarna jaarlijks plaats tijdens een gezellige avond met bingo en muziek.

Als lid van de vereniging ontvangt men het blad "Onze Vogels", het maandelijks vogelmagazine van de bond.

En natuurlijk staat naast het doel ook de gezelligheid hoog in het vaandel, elk jaar is er wel een dagje uit gepland, soms een reisje naar een vogelpark, of een boottocht.

Om op een ontspannende manier bij te praten over onze hobby.